Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tại cùng một nơi trên Trái Đất, con lắc đơn có chiều dài l 

Tại cùng một nơi trên Trái Đất, con lắc đơn có chiều dài l 

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tại cùng một nơi trên Trái Đất, con lắc đơn có chiều dài l  dao động điều hòa với chu kì 2 s, con lắc đơn có chiều dài 2l dao động điều hòa với chu kì:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn