Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tại điểm O trong không gian có một nguồn âm đang phát âm tha

Tại điểm O trong không gian có một nguồn âm đang phát âm tha

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tại điểm O trong không gian có một nguồn âm đang phát âm thanh với công suất P, âm thanh truyền đẳng hướng trong môi trường không hấp thụ âm. Mức cường độ âm tại hai điểm A và B (OA vuông góc với OB) lần lượt là LA = 40 dB và LB = 60 dB. Tại M là chân đường cao hạ từ O xuống cạnh AB của tam giác OAB có mức cường độ âm gần giá trị nào nhất sau đây?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

      

 

=> 

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn