Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tại điểm O trong lòng đất đang xảy ra dư chấn của một trận đ

Tại điểm O trong lòng đất đang xảy ra dư chấn của một trận đ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tại điểm O trong lòng đất đang xảy ra dư chấn của một trận động đất. Ở điểm A trên mặt đất có một trạm quan sát địa chấn. Tại thời điểm t0, một rung chuyển ở O tạo ra 2 sóng cơ (một sóng dọc, một sóng ngang) truyền thẳng đến A và tới A ở hai thời điểm cách nhau 5 s. Biết tốc độ truyền sóng dọc và tốc độ truyền sóng ngang trong lòng đất lần lượt là 8000 m/s và 5000 m/s. Khoảng cách từ O đến A bằng

        


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án A

Phương pháp : t = S/v

Theo bài ra ta có:  ({{OA} over {5000}}{rm{ }} - {rm{ }}{{OA} over {8000}}{rm{ }} = {rm{ }}5left( s right) Rightarrow OA{rm{ }} = {rm{ }}66,7km)

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn