Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tại hai điểm A và B trên mặt nước cách nhau 8cm có hai nguồn

Tại hai điểm A và B trên mặt nước cách nhau 8cm có hai nguồn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tại hai điểm A và B trên mặt nước cách nhau 8cm có hai nguồn kết hợp dao động với phương trình u1=u2=a cos 40πt(cm) , tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 30cm/s.Xét đoạn thẳng CD=4cm trên mặt nước có chung đường trung trực với AB. Khoảng cách lớn nhất từ CD đến AB sao cho trên đoạn CD chỉ có 3 điểm dao động với biên độ cực đại là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Ta có:

Để Khoảng cách từ CD đến AB là lớn nhất thì điểm C,D là 2 điểm nằm trên đường cực đại thứ nhất

=>  

Lại có:  ( với x là hoành độ điểm C, y là tung độ điểm C, hệ trục tọa độ lấy trung điểm AB làm gốc)

=>Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn