Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tại Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, không có sự t

Tại Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, không có sự t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tại Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, không có sự tham gia của tổ chức cộng sản nào?

 


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(Sgk trang 87)

Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản bắt đầu họp từ ngày 6-1-1930 tại Cửu Long, do Nguyễn Ái Quốc chủ trì. Dự Hội nghị có Trịnh Đình Cửu và Nguyễn Đức Cảnh là đại biểu của Đông Dương Cộng sản đảng, Châu Văn Liêm và Nguyễn Văn Thiệu là đại biểu của An Nam Cộng sản đảng.

Chọn đáp án: C

Ý kiến của bạn