Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tại mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp S1</su

Tại mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp S1</su

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tại mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp S1 và S2 dao động theo phương vuông góc với mặt chất lỏng có cùng phương trình u=2cos40pit (trong đó u tính bằng cm, t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 80cm/s. Gọi M là điểm trên mặt chất lỏng cách S1,S2 lần lượt là 12cm và 9cm. Coi biên độ của sóng truyền từ hai nguồn trên đến điểm M là không đổi. Phần tử chất lỏng tại M dao động với biên độ là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

 Ta có v = 80cm/s; f = 20Hz  λ = v/f = 4cm

Biên độ dao động của phần tử chất lỏng tại M là: $${A_M} = left| {2Acos left( {{{pi (M{S_1} - M{S_2}} over lambda }} right)} right| = 2sqrt 2 cm$$

=> Chọn B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn