Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tại một điểm trên mặt phẳng chất lỏng có một nguồn dao động

Tại một điểm trên mặt phẳng chất lỏng có một nguồn dao động

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tại một điểm trên mặt phẳng chất lỏng có một nguồn dao động tạo ra sóng ổn định trên mặt chất lỏng. Coi môi trường tuyệt đối đàn hồi. M và N là 2 điểm trên mặt chất lỏng, cách nguồn lần lượt là R1 và R2. Biết biên độ dao động của phần tử tại M gấp 4 lần tại N. Tỉ số frac{R_{1}}{R_{2}} bằng


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn