Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Tại một khu rừng có 5 loài chim ăn sâu. Có bao nhiêu lí do s

Tại một khu rừng có 5 loài chim ăn sâu. Có bao nhiêu lí do s

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tại một khu rừng có 5 loài chim ăn sâu. Có bao nhiêu lí do sau đây là nguyên nhân giúp cả 5 loài trên giảm cạnh tranh lẫn nhau để cùng tồn tại?

(1) Các loài trên cùng ăn một loài sâu, cùng vị trí và trong cùng một thời gian.

(2) Mỗi loài ăn một loài sâu khác nhau, nhưng cùng ở một vị trí và thời gian trong ngày.

(3) Mỗi loài kiếm ăn ở vị trí khác nhau trong rừng.

(4) Mỗi loài kiếm ăn vào một thời gian khác nhau trong ngày.

(5) Ổ sinh thái cả các loài không trùng nhau.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Để cả 5 loài cùng tồn tại và giảm tính cạnh tranh thì giữa các loài có sự phân li ổ sinh thái

Các trường hợp thể hiện sự phân li ổ sinh thái là : 2,3,4,5

1-    Sai vì cả 5 loài  cùng chung một ổ sinh thái thì chúng sẽ cạnh tranh với nhau nhiều hơn

 

Đáp án A 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn