Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tại một nơi con lắc đơn có chiều dài l1 dao động

Tại một nơi con lắc đơn có chiều dài l1 dao động

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tại một nơi con lắc đơn có chiều dài l1 dao động điều hòa với tần số f1, con lắc đơn có chiều dài l2 dao động điều hòa với tần số f2. Cũng tại nơi đó con lắc đơn có chiều dài l = l1 +l2 dao động với tần số bằng bao nhiêu


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án B

Phương pháp: Sử dụng công thức tính tần số của con lắc đơn

(eqalign{ & {f_1} = {1 over {2pi }}sqrt {{g over {{l_1}}}} Rightarrow {1 over {f_1^2}} = {{4{pi ^2}{l_1}} over g} cr & {f_2} = {1 over {2pi }}sqrt {{g over {{l_2}}}} Rightarrow {1 over {f_2^2}} = {{4{pi ^2}{l_2}} over g} cr & f = {1 over {2pi }}sqrt {{g over {{l_1} + {l_2}}}} Rightarrow {1 over {{f^2}}} = {{4{pi ^2}left( {{l_1} + {l_2}} right)} over g} = {1 over {f_1^2}} + {1 over {f_2^2}} Rightarrow f = {{{f_1}{f_2}} over {sqrt {f_1^2 + f_2^2} }} cr} )

 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn