Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tại một nơi, hai con lắc đơn có chiều dài  và  dao động điều

Tại một nơi, hai con lắc đơn có chiều dài  và  dao động điều

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tại một nơi, hai con lắc đơn có chiều dài  và  dao động điều hòa với chu kì lần lượt là T1 và T2. Nếu T1 = 0,5T2 thì


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Ta có : 

=>Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn