Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tại  một nơi trên mặt đất có gia tốc trọng trường g, một con

Tại  một nơi trên mặt đất có gia tốc trọng trường g, một con

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tại  một nơi trên mặt đất có gia tốc trọng trường g, một con lắc lò xo gồm lò xo có chiều dài tự nhiên  l, độ cứng k và vật nhỏ khối lượng m dao động điều hòa với tần số f. Hệ thức nào sau đây đúng?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Công thức để tính tần số của con lắc lò xo: 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn