Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tại một nơi  xác định, hai con lắc đơn có độ dài l1</su

Tại một nơi  xác định, hai con lắc đơn có độ dài l1</su

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tại một nơi  xác định, hai con lắc đơn có độ dài l1 và l2, dao động điều hoà với tần số tương ứng f1 và f2. Tỉ số f1/fbằng


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Áp dụng công thức: $$f = {1 over {2pi }}sqrt {{g over ell }}  Rightarrow {{{f_1}} over {{f_2}}} = sqrt {{{{l_2}} over {{l_1}}}} $$

=> Chọn C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn