Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tài nguyên khoáng sản có giá trị ở Duyên hải Nam Trung Bộ là

Tài nguyên khoáng sản có giá trị ở Duyên hải Nam Trung Bộ là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tài nguyên khoáng sản có giá trị ở Duyên hải Nam Trung Bộ là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn