Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tại sao gen đột biến lặn trên nhiễm sắc thể X của người lại

Tại sao gen đột biến lặn trên nhiễm sắc thể X của người lại

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tại sao gen đột biến lặn trên nhiễm sắc thể X của người lại dễ được phát hiện hơn so với gen đột biến lặn nằm trên nhiễm sắc thể thường?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Gen đột biến lặn trên NST X của người dễ phát hiện hơn vì phần lớn các gen trên nhiễm sắc thể X không có alen tương ứng trên Y

Từ đó dẫn đến ở giới XY có tỉ lệ biểu hiện cao hơn , dẫn đến dễ dàng phát hiện hơn

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn