Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tại sao khi đóng chai nước ngọt người ta không đóng đầy

Tại sao khi đóng chai nước ngọt người ta không đóng đầy

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tại sao khi đóng chai nước ngọt người ta không đóng đầy chai?


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Chất lỏng nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi

Giải chi tiết:

Khi trời nóng, chất lỏng trong chai nóng lên, nở ra, thể tích tăng. Nếu đổ thật đầy, khi chất lỏng nở ra, bị nắp chai ngăn cản sẽ gây ra lực lớn làm bật nắp chai hoặc vỡ chai.

Ý kiến của bạn