Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tại sao Lí Thái Tổ lại chọn Đại La là kinh đô mới

Tại sao Lí Thái Tổ lại chọn Đại La là kinh đô mới

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tại sao Lí Thái Tổ lại chọn Đại La là kinh đô mới?


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Căn cứ vào tác phẩm Chiếu dời đô.

Giải chi tiết:

Lí do chọn Đại La là kinh đô mới:

- Liệt kê hàng loạt những điểm tốt của Đại La.

- Là kinh đo cũ của Cao Vương.

- Vị trí địa lý thuận lợi: Ở vào trung tâm của trời đất, được cái thế rồng cuộn, hổ ngồi. Đã đúng ngôi nam bắc đông tây: là nơi tiện hướng nhìn sông dựa núi.

- Địa thế đẹp: rộng mà bằng, đất đai cao mà thoáng chứ không thấp như Hoa Lư.

- Cuộc sống dân cư được đảm bảo, mọi mặt kinh tế, chính trị đều pháp triển.

- Lời cảm tạ chân thành trời đất.

→ Đánh giá cao vị trí, lợi thế và tiềm năng phát triển của Đại La bằng một cảm xúc trầm trồ, thiết tha. Vị vua anh minh như Lí Thái Tổ đã nhìn thấy trước cả một tương lai rực rỡ của đất nước Đại Việt.

Ý kiến của bạn