Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tại sao muốn giữ rau tươi người ta thường xuyên vẩy nướ

Tại sao muốn giữ rau tươi người ta thường xuyên vẩy nướ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tại sao muốn giữ rau tươi, người ta thường xuyên vẩy nước vào rau?


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Tại sao muốn giữ rau tươi, người ta thường vẩy nước vào rau? Là vì nước sẽ thẩm thấu vào tế bào rau và làm cho tế bào trương nước nên rau tươi và không bị héo

Ý kiến của bạn