Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tại sao phải thu hoạch các cây có rễ củ trước khi chúng

Tại sao phải thu hoạch các cây có rễ củ trước khi chúng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tại sao phải thu hoạch các cây có rễ củ trước khi chúng ra hoa ?


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Người ta phải thu hoạch các cây có rễ củ trước khi chúng ra hoa là vì: củ là phần rễ phình to chứa chất dự trữ để cây dùng lúc ra hoa, tạo quả.

Vì vậy, nếu trồng cây lấy củ như khoai lang, củ cải..., thì phải thu hoạch trước khi ra hoa để thu được củ chứa nhiều chất hữu cơ dự trữ nhất.

Nếu thu hoạch chậm, sau lúc cây ra hoa thì một phần chất hữu cơ của củ đã được chuyển hoá để tạo ra các bộ phận của hoa nên chất lượng củ bị giảm rõ rệt.

Ý kiến của bạn