Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tại sao tác giả lại Bất chợt giật mình hạnh phúc đơn gi

Tại sao tác giả lại Bất chợt giật mình hạnh phúc đơn gi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tại sao tác giả lại "Bất chợt giật mình, hạnh phúc đơn giản vậy sao?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Đọc, tìm ý.

Giải chi tiết:

Tác giả "Bất chợt giật mình, hạnh phúc đơn giản vậy sao?" bởi vì:

- Khi nghĩ đến hạnh phúc thì con người thường nghĩ đến những gì cao xa, to lớn nhưng thực ra hạnh phúc là những gì rất giản dị, gần gũi quanh ta.

- Con người thường không nhận ra giá trị của những gì mình đang có, vì vậy thường "than phiền mình bất hạnh chứ ít khi biết được rằng mình đang hạnh phúc".

Ý kiến của bạn