Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tại sao tác giả lại nói Đất nước vốn là khái niệm trừu

Tại sao tác giả lại nói Đất nước vốn là khái niệm trừu

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tại sao tác giả lại nói: Đất nước vốn là khái niệm trừu tượng, mà thoạt đầu con người khó có thể cắt nghĩa cho thật gãy gọn, rõ ràng?


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Phân tích, tổng hợp.

Giải chi tiết:

– Tác giả nói: Đất nước vốn là khái niệm trừu tượng, mà thoạt đầu con người khó có thể cắt nghĩa cho thật gãy gọn, rõ ràng. Bởi:

+ Đất nước là những gì hiện hữu quanh ta, là tất cả từ vật chất đến tâm hồn.

 + Khái niệm về đất nước được mỗi người hiểu theo một khía cạnh khác nhau. Với người này là sông, đồng, bể… với người khác là cha, mẹ, ông, bà…

+ Thoạt đầu chính ta cũng khó mà định nghĩa cho trọn vẹn về khái niệm đất nước.

+ Trong trái tim của mỗi người dân đất Việt có dòng máu Lạc Hồng đang chảy và ngân vang muôn điệu về dòng giống Rồng tiên cha Lạc Long Quân và mẹ Âu Cơ.

Ý kiến của bạn