Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tại sao thế kỉ XXI được dự đoán là “thế kỉ của châu Á C

Tại sao thế kỉ XXI được dự đoán là “thế kỉ của châu Á C

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tại sao thế kỉ XXI, được dự đoán là “thế kỉ của châu Á”?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Giải thích.

Giải chi tiết:

Thế kỉ XXI, được dự đoán là “thế kỉ của châu Á” vì Các nước Châu Á đạt được sự tăng trưởng nhanh chóng về kinh tế.

Chọn: B

Ý kiến của bạn