Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tại sao trong di truyền qua tế bào chất tính trạng luôn luôn

Tại sao trong di truyền qua tế bào chất tính trạng luôn luôn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tại sao trong di truyền qua tế bào chất tính trạng luôn luôn được di truyền theo dòng mẹ và cho kết quả khác nhau trong lai thụân nghịch?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Nguyên nhân là do hợp tử chủ yếu nhận tế bào chất từ từ mẹ, do đó biểu hiện ra kiểu hình sẽ theo dòng mẹ

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn