Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tại thời điểm t = 0, đầu O của sợidây cao su đàn hồi dài, că

Tại thời điểm t = 0, đầu O của sợidây cao su đàn hồi dài, că

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tại thời điểm t = 0, đầu O của sợidây cao su đàn hồi dài, căng ngang bắt đầu đi lên với biên độ a, tần số f = 2Hz. Vận tốc truyền sóng v = 24cm/s và coi biên độ sóng không đổi khi truyền. Gọi P , Q là hai điểm trên dây cách O lần lượt là 6cm và 9cm. Sau bao lâu kể thừ khi O dao động (không kể khi t = 0) ba điểm O, P, Q thẳng hàng lần thứ hai


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn