Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tại thời điểm t, điện áp

Tại thời điểm t, điện áp

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tại thời điểm t, điện áp u= 200sqrt{2}cos(100pi t + frac{pi }{2}) (trong đó u tính bằng V, t tính bằng s) có giá trị 100sqrt{2} V  và đang giảm. Sau thời điểm đó frac{1}{300}s , điện áp này có giá trị là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn