Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tái tổ hợp thông tin di truyền giữa các loài đứng xa nhau tr

Tái tổ hợp thông tin di truyền giữa các loài đứng xa nhau tr

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tái tổ hợp thông tin di truyền giữa các loài đứng xa nhau trong hệ thống phân loại là ưu thế nổi bật của các phương pháp nào sau đây?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Tái tổ hợp thông tin di truyền giữa các loài đứng xa nhau trong hệ thống phân loại là ưu thế nổi bật của các phương pháp lai tế bào sinh dưỡng. Phương pháp này có thể tạo ra loại mới mang bộ NST của 2 loài ban đầu mà hai loài này có thể đứng rất xa nhau trong bậc thang phân loại

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn