Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tần số của một loại kiểu gen nào đó trong quần thể được

Tần số của một loại kiểu gen nào đó trong quần thể được

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tần số của một loại kiểu gen nào đó trong quần thể được tính bằng tỉ lệ giữa:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Tần số của một loại kiểu gen nào đó trong quần thể được tính bằng tỉ lệ giữa số cá thể có kiểu gen đó trên tổng số cá thể của quần thể.

Chọn D

Ý kiến của bạn