Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tập giá trị T của hàm số (y = căn 4 - x^2 ) là:

Tập giá trị T của hàm số (y = căn 4 - x^2 ) là:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tập giá trị T của hàm số (y = sqrt {4 - {x^2}} ) là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(begin{array}{l}y = sqrt {4 - {x^2}} ge 04 - {x^2} le 4 Rightarrow y le 2Rightarrow 0 le y le 2end{array})

Chọn đáp án C.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn