Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tập hợp các kiểu hình của cùng một kiểu gen tương ứng với cá

Tập hợp các kiểu hình của cùng một kiểu gen tương ứng với cá

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tập hợp các kiểu hình của cùng một kiểu gen tương ứng với các môi trường khác nhau được gọi là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Tập hợp các kiểu hình của cùng 1 kiểu gen tương ứng với các môi trường khác nhau được gọi là : mức phản ứng của kiểu gen

Đáp án C

A sai, sự mềm dẻo của kiểu hình là hiện tượng 1 kiểu gen có thể thay đổi kiểu hình trước các điều kiện môi trường khác nhau

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn