Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Tập nghiệm là 1 đoạn T

Tập nghiệm là 1 đoạn T

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Tập nghiệm là 1 đoạn

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn