Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Tập xác định của hàm số (y = ln 1 - x^2 )

Tập xác định của hàm số (y = ln 1 - x^2 )

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tập xác định của hàm số \(y = \ln \left( {1 - {x^2}} \right)\) là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

ĐK :  \(1 - {x^2} > 0 \Leftrightarrow x \in \left( { - 1;1} \right)\)

Chọn đáp án B.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn