Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

“Tất cả học sinh đều tới đúng giờ riêng Lan bận việc ri

“Tất cả học sinh đều tới đúng giờ riêng Lan bận việc ri

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

“Tất cả học sinh đều tới đúng giờ, riêng Lan bận việc riêng nên tới trễ”. Câu trên mắc lỗi gì?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Căn cứ bài Luyện tập về cách tránh một số loại lỗi logic

Giải chi tiết:

Tất cả  riêng  không thể tồn tại cùng lúc.

Chữa lại: Hầu hết học sinh đều tới đúng giờ, chỉ riêng Lan bận việc riêng nên tới trễ.

Ý kiến của bạn