Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tế bào có kiểu sắp xếp nhiễm sắc thể AaBBDdEe, trong nguyên

Tế bào có kiểu sắp xếp nhiễm sắc thể AaBBDdEe, trong nguyên

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tế bào có kiểu sắp xếp nhiễm sắc thể AaBBDdEe, trong nguyên phân rối loạn sự phân li của cặp nhiễm sắc thể có kí hiệu BB sẽ không tạo ra:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Vì rối loạn phân li chỉ xảy ra ở một cặp NST BB nên sẽ không tạo ra thể ba kép  2n+1+1. Vì đột biến thể ba kép chỉ xảy ra khi có sự rối loạn của ít nhất 2 NST thuộc 2 cặp NST không tương đồng với nhau

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn