Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tế bào ở những bộ phận nào có khả năng phân chia Quá tr

Tế bào ở những bộ phận nào có khả năng phân chia Quá tr

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tế bào ở những bộ phận nào có khả năng phân chia? Quá trình phân bào diễn ra như thế nào?


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

* Quá trình phân chia của tế bào thực vật diễn ra như sau:

- Đầu tiên hình thành 2 nhân tách xa nhau

- Sau đó chất tế bào phân chia

- vách tế bào hình thành, ngăn đôi tế bào cũ thành 2 tế bào mới

Các tế bào ở mô phân sinh mới có khả năng phân chia

Ý kiến của bạn