Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tế bào sinh dưỡng của một loài A có bộ NST 2n = 20 . Một cá

Tế bào sinh dưỡng của một loài A có bộ NST 2n = 20 . Một cá

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tế bào sinh dưỡng của một loài A có bộ NST 2n = 20 . Một cá thể trong tế bào sinh dưỡng có tổng số NST là 19 và hàm lượng ADN không đổi. Tế bào đó xảy ra hiện tượng


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Tế bào sinh dưỡng của loài A có bộ NST lưỡng bội là 2n = 20

Một cá thể, có trong tế bào sinh dưỡng có 19 NST nhưng hàm lượng ADN không đổi

Tức là thiếu đi 1 NST (số lượng) nhưng khối lượng (hàm lượng) không đổi

→ chỉ có thể là 2 chiếc NST đã sát nhập lại với nhau thành 1 chiếc NST

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn