Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Teenagers sometimes try to make themselves ……among othe

Teenagers sometimes try to make themselves ……among othe

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Teenagers sometimes try to make themselves …….among others.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn