Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tên thay thế của axit cacboxylic có công thức cấu tạo thu gọ

Tên thay thế của axit cacboxylic có công thức cấu tạo thu gọ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tên thay thế của axit cacboxylic có công thức cấu tạo thu gọn CH3CH2CH2COOH là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=>D

( * ) Xem thêm: andehit xeton - axit cacboxylic, Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn