Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tên thay thế của CH<sub>3</sub>-CH=O là

Tên thay thế của CH<sub>3</sub>-CH=O là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tên thay thế của CH3-CH=O là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=>D

( * ) Xem thêm: andehit xeton - axit cacboxylic, Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn