Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thảm thực vật rừng Việt Nam đa dạng về kiểu hệ sinh thái vì:

Thảm thực vật rừng Việt Nam đa dạng về kiểu hệ sinh thái vì:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thảm thực vật rừng Việt Nam đa dạng về kiểu hệ sinh thái vì:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn