Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thân rễ là loại thân Chứa chất dự trữ Nằm trong đất Hìn

Thân rễ là loại thân Chứa chất dự trữ Nằm trong đất Hìn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thân rễ là loại thân:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Thân rễ là loại thân

+ Chứa chất dự trữ

+ Nằm trong đất.

+ Hình dạng giống rễ.

Chọn D

Ý kiến của bạn