Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tháng 2/1976, ASEAN  tiến hành Hội nghị cấp cao lần thứ nhất

Tháng 2/1976, ASEAN  tiến hành Hội nghị cấp cao lần thứ nhất

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tháng 2/1976, ASEAN  tiến hành Hội nghị cấp cao lần thứ nhất tại Bali (Inđônêxia) đã kí kết hiệp ước:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(Sgk trang 31)

Sự khởi sắc của ASEAN được đánh dấu từ hội nghị cấp cao lần thứ nhất họp tại Bali (Inđônêxia) tháng 2-1976, với việc kí Hiệp ước thân thiện và hợp tác ở Đông Nam Á (gọi tắt là Hiệp ước Bali).

Chọn đáp án: C

Ý kiến của bạn