Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Tháng 4 năm 1288 đã diễn ra sự kiện lịch:

Tháng 4 năm 1288 đã diễn ra sự kiện lịch:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tháng 4 năm 1288 đã diễn ra sự kiện lịch:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Tháng 4-1288, cuộc kháng chiến của quân dân nhà Trần đã tiêu diệt toàn bộ cánh thủy binh của giặc, Ô Mã Nhi bị bắt sống. Cánh quân bộ của địch cũng bị quân ta tập kích liên tiếp. Cuộc kháng chiến lần thứ ba chống quân Nguyên đã kết thúc thắng lợi vẻ vang bằng chiến thắng Bạch Đằng.

Chọn: D

Ý kiến của bạn