Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tháng 61950 ta chủ động mở chiến dịch Biên giới nhằm mụ

Tháng 61950 ta chủ động mở chiến dịch Biên giới nhằm mụ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tháng 6/1950, ta chủ động mở chiến dịch Biên giới nhằm mục đích cơ bản gì?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 12, trang 136.

Giải chi tiết:

Tháng 6/1950, ta chủ động mở chiến dịch Biên giới nhằm mục đích tiêu diệt sinh lực địch, khai thông biên giới Việt - Trung.

Chọn A

Ý kiến của bạn