Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thắng lợi nào có ý nghĩa kết thúc hoàn toàn cuộc kháng

Thắng lợi nào có ý nghĩa kết thúc hoàn toàn cuộc kháng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thắng lợi nào có ý nghĩa kết thúc hoàn toàn cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954) của nhân dân Việt Nam?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 12, trang 155 – 156.

Giải chi tiết:

Hiệp định Giơnevơ 1954 về Đông Dương được kí kết đã kết thúc hoàn toàn cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954) của nhân dân Việt Nam.

Chọn D

Ý kiến của bạn