Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên của nhà Trần đã góp phần xây đắp

Thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên của nhà Trần đã góp phần xây đắp

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên của nhà Trần đã góp phần xây đắp nên truyền thống quân sự gì?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên của nhà Trần đã góp phần xây đắp nên truyền thống quân sự Việt Nam, truyền thống chiến đấu của một nước nhỏ hơn nhưng luôn phải chống lại những kẻ thù mạnh hơn nhiều lần đến xâm lược.  

Chọn: C

Ý kiến của bạn