Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thành phần chính của khí thiên nhiên là metan propan et

Thành phần chính của khí thiên nhiên là metan propan et

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thành phần chính của "khí thiên nhiên" là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Thành phần chính của "khí thiên nhiên" là metan (CH4).

Đáp án A

Ý kiến của bạn