Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thành phần chính của xi măng là canxi silicat và natri

Thành phần chính của xi măng là canxi silicat và natri

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thành phần chính của xi măng là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức phần III.2 (SGK Hóa 9 – T93): Thành phần chính của xi măng là canxi silicat và canxi aluminat.

Giải chi tiết:

Theo kiến thức SGK thì thành phần chính của xi măng là canxi silicat và canxi aluminat.

Đáp án D

Ý kiến của bạn