Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

thành phần không tham gia trực tiếp vào quá trình dịch mã là

thành phần không tham gia trực tiếp vào quá trình dịch mã là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

thành phần không tham gia trực tiếp vào quá trình dịch mã là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

ADN không trực tiếp tham gia vào quá trình dich mã

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn