Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Thành phần nào dưới đây có thể vắng trong một hệ sinh thái?

Thành phần nào dưới đây có thể vắng trong một hệ sinh thái?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thành phần nào dưới đây có thể vắng trong một hệ sinh thái?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Thành phần bắt buộc có trong hệ sinh thái là sinh vật sản xuất và sinh vật phân giải

Động vật ăn cỏ và động vật ăn thịt là các sinh tiêu thụ không bắt buộc có trong hệ sinh thái

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn