Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thành phố Hồ Chí Minh có ngành xay xát phát triển nhờ:

Thành phố Hồ Chí Minh có ngành xay xát phát triển nhờ:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thành phố Hồ Chí Minh có ngành xay xát phát triển nhờ:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn