Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thanh sắt và thanh niken tách rời nhau được nung nóng đ

Thanh sắt và thanh niken tách rời nhau được nung nóng đ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thanh sắt và thanh niken tách rời nhau được nung nóng đến cùng nhiệt độ ({1200^0}C) thì phát ra


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

+ Quang phổ liên tục là một dải có màu từ đỏ đến tím nối liền nhau một cách liên tục.


+ Quang phổ liên tục do các chất rắn, chất lỏng hoặc chất khí có áp suất lớn phát ra khi bị nung nóng.


+ Quang phổ liên tục của các chất khác nhau ở cùng một nhiệt độ thì giống nhau và chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của chúng.


+ Ứng dụng: Đo nhiệt độ của các vật nóng sáng ở nhệt độ cao như các ngôi sao qua quang phổ của nó.

Giải chi tiết:

Thanh sắt và thanh niken tách rời nhau được nung nóng đến cùng nhiệt độ ({1200^0}C) thì phát ra hai quang phổ liên tục giống nhau

Chọn B.

Ý kiến của bạn